POLONUSX - 2008-10-29 15:59:18

http://www.owsiiz.edu.pl/ Jest to link do strony głównej naszej uczelni.

http://student.owsiiz.edu.pl/index.php?mb=pliki&gr=1 Nasz rozkład zajęć

http://biblioteka.owsiiz.edu.pl/libra/LibraOpac.dll To jest link do naszej Biblioteki

http://office.microsoft.com/pl-pl/train … 91045.aspx Link do kursu Office 2003

http://elearn.owsiiz.edu.pl// Serwer owsiiz na przykład wykłady z technologii informacyjnej

http://www.flash-chat.pl/chat.php?chatID=Student Jest to link kierujący na nasz chat

http://sites.google.com/site/zarzadzaniegrupa6/ Jest to link do wszystkich przydatnych materiałów.

www.modelevb.pun.pl www.spaniele.pun.pl www.aureus.pun.pl www.forummga.pun.pl www.demetri-forum.pun.pl